SECIUS


ערכה ליולדת - הזמנת ערכות מתנה ליולדות

לידה טבעית במים או בתנאי טבע אותנטיים קיצוניים זהו הטרנד החדש. זוגות אלטרנטיבים ואו סמי אלטרנטיביים בוחרים ללדת בדרכים שונות ובאווירה קצת אחרת מאשר זו אשר מוצעת בחדר הלידה הממוצע. לפתע לתוך התהליך החלו גם להיסחף זוגות מאד קונבנציונאלים אשר בינם ובין חוויות טבעיות יש מעט מאד ויחד עם זאת משהו בחוויה המוצעת בלידה טבעית יותר גורם להם להתחבר למקורות אחרים, שונים מאלו אליהם הם מורגלים. האם זה מכיוון שטרנדים הם תופעה סוחפת ושוטפת או מכיוון שבטרנד עצמו מצויים תכנים אמיתיים שמספקים איזה ערך מוסף שאינו מוכר לאותם זוגות.
בתי החולים במדינת ישראל החלו לשים לב למגמה המתפתחת. יולדות רבות מידי החלו לוותר על שירותי הילודה הנפלאים והחלו לתור אחר חוויות שונות במהותן. חדרי הלידה שאמורים להנות מכל יולדת שבאה בשערי בית החולים, החלו לכאוב את התהליך בכיסם והחליטו להגיב. לאט לאט החלו להופיע חדרי לידה אלטרנטיבים בבתי החולים הממשלתיים. אולי לא מדובר על לידה בבריכת דולפינים או לידה על חופי האוקיאנוס, אך בהחלט מדובר בחדרי לידה אשר מסוגלים לספק לידה באווירה אחרת. הצוות שנכנס לילד נבחר בקפידה, האווירה משתנה מאד, נרות מודלקים האורות מעומעם, היולדת בוחרת את העריסה לתינוק, סוג המוזיקה וכן ערכה ליולדת, ואם בכלל וישנו מאמץ מודע לילד ללא זריקות זירוז או אפידורל, משכך כאבים. ניתן לעשות שימוש בבריכות מים אשר מפחיתות את הכאב והכל בין כתלי בית החולים, תחת משגוח ואחריות רפואית ברמות הגבוהות ביותר.
בתי החולים בארץ מתוגמלים כספית על כל לידה שמתרחשת אצלם ומדווחת על ידם ולכן נעשה מאמץ שווקי משמעותי על מנת למשוך את כל הקהלים, כולל הקהל ששוחר לידה טבעית. מאמץ שווקי נעשה ברשת האינטרנט, חומר שמצולם על ידי מכונת צילום מחולק ללא הרף במחלקות השונות, ישנם אפילו בתי חולים שבחרו להודיע בעזרת הדפסה על חולצות: ילדתי בלידה טבעית בבית החולים ...." וכך החלו חדרי הלידה להכשיר את הלידה הטבעית ולאפשר גם לזוגות מאד לא מיין סטרימיים, ללכת וללדת באווירה הרצויה להם ועדיין לעשות זאת בסביבה רפואית מושגחת ומבוקרת.
ברמה הנפשית של היולדת והעובר יש היגיון רב בלידה טבעית. כל גבר או אישה שחוו לידה, יכולים להבין כיצד שפע האורות, הלחץ וההיסטריה יכולים להשאיר טראומה מסוימת. התינוק יוצא אל אורות וזרקורים מחושך ודממה מוחלטים, כאילו היה נייר על מכונת צילום. קל וחומר שהרצון לאפשר לתינוק לידה ומעבר הדרגתיים עד כמה שניתן, אורות מעומעמים ומים, עשויים לגרום לחוויה להיות הדרגתית ומתונה ולמרות שיש שטוענים כי הלידה היא טראומה בפני עצמה, אין לנו ולתינוק ברירה אלא ללדת לבסוף. את תהליכי הלידה הטבעית הנשים שחוו זאת מהללות בכל פה. ישנן נשים שחוו לידות משני הסוגים והן יוכלו להוות עדות חיה לסוגי החוויות ההפוכות.
פרטים באתר ecostore.co.il